Przejdź do stopki

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego

Treść

Założenia projektu „Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków, realizowanego przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach, zakładały przeprowadzenie międzyszkolnej debaty oksfordzkiej poruszającej temat historii Regionu. Debata oksfordzka to rodzaj debaty w której drużyny, osoby dyskutują nad podaną tezą – bronią jej lub ją negują. Debata oksfordzka w ramach projektu niestety nie mogła zostać zrealizowana ze względu na panującą sytuację epidemiczna. Po konsultacjach z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zrezygnowano z jej organizacji – nie wyrażono zgody ze strony szkół na spotkanie uczniów z różnych palcówek w jednym miejscu, co jest zupełnie zrozumiałe w obecnej sytuacji. W czasie konsultacji istniało duże prawdopodobieństwo zamknięcia szkół, co ostatecznie zostało wprowadzone.

Za zgodą donatora debata oksfordzka została zastąpiona konkursem historycznym – „uproszczoną debatą oksfordzką”, który polegał na przygotowaniu przez zgłoszone drużyny wystąpień w formie nagrania filmowego, przedstawiającego opracowanie wskazanego tematu. Do rywalizacji zgłosiło się 5 szkół. Organizator otrzymał 5 nagrań – wystąpień nt. „Czy tradycyjne rzemiosła Ciężkowic można wykorzystać w obecnym rozwoju regionu”. Materiały zostały ocenione przez 3 osobowe jury, które po zapoznaniu się z nagraniami, zorganizowało wspólną telekonferencję, podczas której została wybrana zwycięska drużyna. Decyzją jury przyznano jedną nagrodę główną dla Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach z Filią w Kipsznej oraz 4 równorzędne nagrody drugie dla: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach, Niepublicznych Placówek Oświatowych w Pławnej – Szkoła Podstawowa, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Zborowicach. Dla wszystkich uczestników konkursu zakupione zostały nagrody, zwycięska szkoła otrzymała voucher o wartości 1.000,00 zł do wykorzystania na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego, a pozostałe placówki otrzymały równorzędne nagrody o wartości 500,00 zł.

Po wytypowaniu zwycięzców eksperci przygotowali omówienie nadesłanych drogą on-line wystąpień, które zaprezentowane zostało na regionalnym portalu informacyjnym www.pogorze24.pl.

Możecie je obejrzeć tutaj.

Jako podsumowanie działań podejmowanych przy organizacji konkursu a jednocześnie podsumowaniem części zadań o charakterze historycznym jest wydanie publikacji historycznej opracowanej przez jednego z historyków, angażującego się w działania projektowe. W ramach projektu zostało wydanych 300 sztuk publikacji, która została wręczona uczestnikom projektu, przekazana do bibliotek i szkół z terenu gminy Ciężkowice, a także mieszkańcom, którzy pasjonują się historią miejscowości.

„Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków – to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach.

Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

428008