Przejdź do stopki

Pomniki Przyrody

Treść

„Wąwóz Czarownic” w Ciężkowicach
Pomnik Przyrody „Wąwóz Czarownic” położony jest w pobliżu rezerwatu „Skamieniałe Miasto”. Jest to wąwóz o głębokości 15 – 25 m i długości ok. 70 m. Ograniczają go kilkunastometrowe ściany skalne z piaskowca ciężkowickiego, często w postaci nadwieszonych ambon. Dno wąwozu jest wąskie z licznymi progami skalnymi, zamknięte z jednej strony kaskadą wodną o wysokości ok. 10 m. Pionowo opadające ściany z licznymi spękaniami i szczelinami oraz półkami skalnymi i występami porośnięte są roślinnością, wśród której jest wiele gatunków rzadkich oraz chronionych prawem. Na dno nie dochodzą nigdy promienie słoneczne, toteż miejsce to ma specyficzny mikroklimat – wilgotnością przywodzący na myśl wnętrze jaskini. Mniej więcej w połowie wąwóz się rozwidla – zachodnia część kończy się malowniczą, niemal pionową ścianą, z wierzchołka której spada 10 – metrowa kaskada wody potoku Ostruszanki. Aby móc podziwiać w pełni malowniczość tego widoku trzeba się jednak wybrać w okresie znacznego przyboru wody w potoku, w przeciwnym razie zobaczymy bowiem jedynie cieniutką stróżkę sączącą się ze skały. Ciekawie prezentuje się też wodospad w okresie zimy i przedwiośnia, kiedy to w mroźne, a następujące po cieplejszych, dni opadająca kaskada czy nawet krople wody zamarzają. Dodać tu trzeba, że początek strumykowi dają łzy rozpaczy dziewicy wydanej przez Cieszka, wbrew prawu gościnności rycerzowi z Rożnowa. Nieszczęsna bowiem śpiąc na wieki w skalnej pieczarze toczy nadal strumyk łez. Tak przynajmniej powstanie potoku tłumaczy legenda, nie podając jednak sposobu, jak położyć kres cierpieniu pięknej niewiasty.
 

Kamieniołom w Ostruszy
Na terenie Gminy Ciężkowice znajdowały się cztery kamieniołomy: w Ostruszy, Kipsznej, Kąśnej Dolnej i na Tursku. Był z nich wydobywany na użytek lokalny piaskowiec ciężkowicki. Obecnie Kamieniołom w Ostruszy jest Pomnikiem Przyrody Nieożywionej – długość wyrobiska ok. 100 m, wysokość 20 m, zajmuje powierzchnię 7,5 ha.

 

Lipa w Falkowej
To pomnik przyrody, który rośnie na najwyższym wzniesieniu Falkowej (ponad 400 m n.p.m.), przy drodze biegnącej w kierunku Bukowca na gruncie prywatnym. Liczy ponad 500 lat. Obwód jej pnia wynosi 5, 85 m. Czuwa od wieków nad Falkową, gdyż spod Lipy ponad 300 lat temu została wzniesiona gorąca prośba do Pana Boga, by wszelkie kataklizmy omijały tę miejscowość. Według podań pod lipą odpoczywał Jan III Sobieski wraz ze swoim wojskiem gdy wracał z Wiednia w 1683 roku.

 

Skała „Diable Boisko” w Pławnej
Jest to fantazyjna skała, która uzyskała status pomnika przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Ciężkowicach w 2004 roku. Jest to jeden z największych mostów skalnych w Małopolsce. Jak mówi legenda skała ta, to wrota do diabelskiej siedziby, gdzie diabły wypoczywały i oddawały się niecnym rozrywkom. Powyżej skały mała polanka pokryta piaskiem to miejsce ich gier i zabaw.

Skała „Wieprzek” w Siekierczynie
Pomnik przyrody znajduje się w lasach na terenie wsi Siekierczyna. To wychodnia skała zbudowana z piaskowca ciężkowickiego. Jest to stół wierzchowinowy o długości ok. 50 m i wysokości 6 – 9 m, rozdzielony na trzy części wzdłuż poszerzonych szczelin. Szczyt skałki porasta sosna zwyczajna, borówka czarna oraz liczne paprocie.

 

395171