Przejdź do stopki

Budowa sali gimnastycznej w Bruśniku

Treść

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013
Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich
Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa


Umowa nr MRPO.06.02.02-12-265/09-00-XVI/73/FE/12 z dnia 11.06.2012 r.

 Całkowita wartość projektu: 2 892 149,39 zł

Źródła finansowania:

  • - Dofinansowanie MRPO      – 2 023 798,55 zł (~70%)
  • - Budżet Gminy Ciężkowice  –     868 350,84 zł (~30%)

 

Wykonawcy robót budowlanych:

  • TOMAX Tomasz Madeja Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych z/s ul. Tarnowska 104, 33-159 Zalasowa  (Zakres robót: roboty ogólnobudowlane - stan surowy)
  • Zakład Ogólnobudowlany JAN WAZ z/s Koniuszowa 36, 33-326 Mogilno (Zakres robót: roboty wykończeniowe sali gimnastycznej, roboty instalacyjne, instalacje elektryczne wewnętrzne, wyposażenie sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu)

 Prezentacja.pdf

 

428023