Przejdź do stopki

Spółdzielnia Socjalna Zielony Serwis

Treść

Spółdzielnia Socjalna Zielony Serwis powstała w czerwcu 2022 r. Zatrudnia ona osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Ciężkowice i spełnia w ten sposób założenia projektu unijnego.

Powstanie Spółdzielni Socjalnej było jednym z założeń projektu pt.: "Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu". Realizacją tego ważnego punktu projektowego zajął się Urząd Gminy Ciężkowice we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zborowicach. Wspomniane podmioty prawne są założycielami Spółdzielni Socjalnej Zielony Serwis i czuwają nad jej działaniem. Spółdzielnia ma do spełnienia w Ciężkowicach wiele zadań, z których najważniejszym jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie dla nich miejsc pracy w Parku Zdrojowym, co za tym idzie - kompleksową obsługę Parku Zdrojowego w Ciężkowicach przez te osoby.

Spółdzielnia zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje - Zielony Serwis - pracami związanymi z obsługą terenów zielonych. Naszym zadaniem jest koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, dbanie o nasadzenia, podlewanie oraz wszelkie czynności związane z tą profesją.

Obszar naszego działania to oczywiście głównie Park Zdrojowy,co nie zmienia faktu, iż jesteśmy otwarci na klientów indywidualnych z terenu gminy i okolic. Spółdzielnia świadczy również usługi w zakresie sprzątania domów i mieszkań oraz drobnej pomocy osobom starszym. Dodatkowo, nadążając za turystyczną ścieżką rozwoju gminy, oferujemy usługi przewodnickie, oprowadzamy grupy po najważniejszych atrakcjach Ciężkowic. Spółdzielnia w tej chwili zatrudnia 5 osób, w tym roku nasz zespół powiększy się do 10 osób.

Spółdzielnia to nie tylko działalność gospodarcza. To również prace wykonywane na rzecz mieszkańców gminy.

Najważniejsza korzyść dla społeczności to możliwość tworzenia miejsc pracy w Spółdzielni. Osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym to grupa, do której kierowana jest działalność Spółdzielni, jako pracodawcy.

 

Zakres usług:

•    pielęgnacja zieleni i koszenie trawy,

•    sprzątanie + prasowanie, mycie okien,

•    drobne prace gospodarcze (rąbanie, układanie drewna, dbanie o tereny przydomowe),

•    pomoc osobom starszym (zrobienie zakupów, prace domowe, wyjazd do lekarza i wiele innych),

•    oprowadzanie grup po atrakcjach Gminy Ciężkowice (Skamieniałe Miasto, Park Zdrojowy, Dworek I. J. Paderewskiego, wieża widokowa w Bruśniku).

 

Kontakt pod nr telefonu: 786 805 951

e-mail: spoldzielnia@ciezkowice.pl

Siedziba: ul. Św. Andrzeja 6

33-190 Ciężkowice

 

414393