Przejdź do stopki

Skargi, wnioski i petycje

Treść

Burmistrz Gminy Ciężkowice przyjmuje interesantów 
w sprawach skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Urzędu Gminy Ciężkowice i jego pracowników

poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 

 

W imieniu Burmistrza skargi i wnioski przyjmują również
Sekretarz i Skarbnik
codziennie w godzinach pracy Urzędu


Ze względów organizacyjnych, z powodu wyjazdów i delegacji służbowych burmistrza oraz kolejki Interesantów,
celem uzgodnienia terminu rozmowy, prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem burmistrza
pod numerem tel. 14 62 85 800, 14 62 85 821 lub mailem: ug@ciezkowice.pl

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej, a także ustnie - do protokołu

 

Rada Miejska w Ciężkowicach
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice

tel. 14 62 85 831 mail: radamiejska@ciezkowice.pl

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach przyjmyje skargi, wnioski i petycje
w sprawach dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i  kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ciężkowice
(z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)

3.12.2018 (poniedziałek) od 8:00 do 10:00
10.12.2018 (poniedziałek) od 8:00 do 10:00
20.12.2018 (czwartek) od 8:00 do 10:00

 

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej, a także ustnie - do protokołu.

 

16058