Przejdź do stopki

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach

Treść

Nazwa projektu: 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach.

Nazwa Programu:

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS

Cel projektu:

Celem projektu jest przebudowa istniejącego zdegradowanego obiektu na nowoczesne boiska wielofunkcyjne  z nawierzchnią z trawy syntetycznej umożliwiającego uprawienie wielu dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis wraz z niezbędnym wyposażeniem (bramki z siatkami, słupki do siatkówki i tenisa, tablice i obręcze do koszkówki) i ogrodzeniem systemowym z piłkochwytami zapewniające bezpieczne uprawienie sportu. Obiekt będzie służył całej społeczności gminnej (zawody sportowe, turnieje itp.), będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne. Obiekt jest samodzielny wydzielony na działce nr 928/6 w m. Ciężkowice obok największej w Gminie Ciężkowice Szkoły Podstawowej. Kompleks boisk będzie posiadał nawierzchnię z trawy syntetycznej zasypywaną piaskiem kwarcowym umożliwiającą uprawienia wielu dyscyplin sportu. Na terenie kompleksu zostaną wyznaczone linie boiska do piłki ręcznej (nożnej) (pole gry 40x20m), piłki siatkowej (pole gry 18x9m), tenisa (pole gry 23,77x10,97), oraz zostaną zamontowane tablice do koszykówki. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy w postaci bramek z siatkami 2 kpl., stojaki z tablicami i obręczami do koszykówki (2 kpl.), stojaki do siatkówki z siatką 1 kpl., stojaki do tenisa z siatką 1 kpl. Dojście do obiektu jest usytuowane w ten sposób, że mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne.

Okres realizacji: 24-05-2019– 31-12-2019 r.

Wartość projektu: 277 070,00 zł

Dofinansowanie: 168 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach”  zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu  „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  MIRS”

395169