Przejdź do stopki

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Treść

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE CIĘŻKOWICE


Darmowa pomoc prawna realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.945).


Dyżury prawników odbywają się w ciężkowickim Ratuszu (ul. Rynek 1)

  • poniedziałek    godz. 8.00 12.00    Radca Prawny Grzegorz Kabała
  • czwartek    godz. 8.00 12.00    Radca Prawny Grzegorz Broniec
  • piątek        godz. 8.00 12.00    Radca Prawny Maciej Misiewic

(w ramach dyżuru istnieje możliwość skorzystania dodatkowo z nieodpłatnej mediacji)

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która składa w tej sprawie stosowne oświadczenie. Oświadczenie to nie jest weryfikowane pod względem dochodów i wypełnia się go u osoby, która udziela pomocy prawnej.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.) proszone są o wcześniejszy kontakt celem rejestracji pod numerami telefonu:

  • +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie),
  • lub +48 14 62 85 821 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciężkowice.).

Istnieje również możliwość samodzielnej rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski


Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, co oznacza, że każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnej wybranej przez siebie lokalizacji. Wykaz wszystkich dyżurów oraz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl


W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego mogą się z nią zapoznać na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl

428007