Przejdź do stopki

Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Jastrzębi

Treść

Projekt Gminy Ciężkowice pn. „DZIECIAKI NA START! Dofinansowanie w ramach poddziałania Wychowanie Przedszkolne – SPR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.– Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Jastrzębi.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu, w którym Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 października 2019 roku Uchwałą nr 1811/2019 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach poddziałania WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek pn. „DZIECIAKI NA START! – Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Jastrzębi” złożony przez Gminę Ciężkowice otrzymał dofinansowanie w kwocie 463 375,42 zł!!!

Realizacja projektu pozwoliła na zakup niezbędnego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt elektroniczny (tablety, tablice interaktywne, kserokopiarki, telewizor, sprzęt nagłaśniający) organizację licznych dodatkowych zajęć rozwijających, wyrównawczych, kompensacyjnych jak również zakup wyposażenia przedszkola (szatni, stołówki, mebli, sprzęt AGD, itp.), pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych i badawczych. Dodatkowo wychowawcy w ramach projektu mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju studiach podyplomowych.

W ramach projektu przeprowadzono prace adaptacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębi na potrzeby przedszkola, by w końcowym efekcie przenieść  lokalizację przedszkola do budynku szkoły i od 1 września 2021r. zmienić nazwę na Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiej. 

Całkowitą wartość projektu stanowiła kwota 554 941,78 zł, a realizację zaplanowano w okresie dwóch lat do 2021 roku.

 

414414