Przejdź do stopki

W dniu  31 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach odbyła się uroczystość Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego dla par, które w związek małżeński wstąpiły ponad pięćdziesiąt lat temu i wciąż wiernie trwają przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej. Urocz

W dniu 30 stycznia 2023 roku dokonano symbolicznego zakończenia inwestycji polegającej na budowie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ciężkowice.

Urząd Gminy w Ciężkowicach informuje o udzieleniu przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej na zadanie polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - „Małopolska deszczówka”.

Zawierający związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciężkowicach mogą złożyć przysięgę w nowocześnie urządzonej, klimatyzowanej sali ślubów, która doczekała się gruntownego remontu.

Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje o możliwości zaopiniowania "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciężkowice w 2023 roku.” przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy

Zaproszenie na 6. Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych o Diamentową Kobyłkę "Z kolędą u Pogórzan", który odbędzie się już 22 stycznia 2023 roku o godz. 14:00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Jastrzębi.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach włącza się w obchody 675-lecia lokacji miasta oraz 25-lecia przywrócenia Ciężkowicom praw miejskich. Z okazji podwójnego jubileuszu została przygotowana wystawa tematyczna związana z historią miasta.

Przed nami jubileuszowy dla Ciężkowic rok 2023, kiedy to świętować będziemy 675 - lecie lokacji miasta Ciężkowice, a także 25 - lecie przywrócenia praw miejskich.

257417