Przejdź do stopki

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice w miejscowościach- Ciężkowice, Bogoniowice (...)

Treść

Rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Ciężkowice. 

Trwa realizacja projektu pn.:  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice w miejscowościach: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice” w kwocie 2.185.414,78 zł.

Przedmiotem zadania jest wykonanie 142 przydomowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli na oczyszczenie ścieków socjalno-bytowych w ilości 48 234,75 m3/rok i redukcję BZT5 w ilości 22 670,33 kg/rok.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 20 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie  Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – pełnomocnik Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciecha Skruchy.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę to 15.02.2019 r. 

            

 

414428