Przejdź do stopki

10.1.5. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice

Treść

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa działania:

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Numer i nazwa poddziałania:

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Typ projektu:

Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Nr projektu:

RPMP.10.01.05-12-0220/18

Projekt dot. realizacji programów zajęć pozalekcyjnych w ramach utworzonego CWUZ w gminie Ciężkowice.

Cel główny P: Podniesienie u 365 uczniów zdolnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością  (min. 2 os.) z 8 SP z gminy Ciężkowice, kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy w okresie od 01.05.2019 do 31.07.2022r. poprzez realizację zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych. Grupę docelową stanowi 8 publicznych szkół podstawowych z gminy Ciężkowice  oraz uczniowie tych szkół- I i II etapu edukacyjnego, w szczególności  ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.

Cel zostanie osiągnięty przez:

-utworzenie CWUZ dla 365 uczniów na podst. wyników ind. diagnozy

- zrealizowanie dla grupy 365 uczniów zajęć pozalekcyjnych w zakresie 4 kompetencji przedmiotowych oraz 1 ponad przedmiotowej w ramach CWUZ.

Kluczowe rezultaty.

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji klucz. w programie-365

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompet. klucz. po opuszczeniu programu-292 (80% z uwagi na syt. losowe)

Okres realizacji: 01-05-2019– 31-07-2022

Wartość projektu: 786 402,38 zł

Dofinansowanie: 746 402,38 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 


Rozeznanie Rynku - rok 2019

1. (GI.271.50.2019) "Przygotowanie i dostawa poczęstunków dla uczestników zajęć w ramach projektu pn: „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice” w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach"

Materiały do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_catering

2. (GI.271.65.2019) „Dostawa materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach” w ramach projektu pn: „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Materiały do pobrania:

Wybór_oferty

Zapytanie ofertowe_doposażenie_materiały biurowe

3. (GI.271.67.2019) „Dostawa oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach” w ramach projektu pn: „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice”

Materiały do poprania: 

Zalaczniki_do_zapytania_ofertowe_doposazenie_oprogramowanie

Zapytanie_ofertowe_doposazenie_oprogramowanie

Wyjasnienia_tresci_zapytania_ofertowego

Uniewaznienie_postepowania

4. (GI.271.69.2019) „Dostawa oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach” w ramach projektu pn: „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice”

Materiały do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_doposazenie_oprogramowanie_II

Zalaczniki_Zapytanie_ofertowe_doposazenie_oprogramowanie_II

5. (GI.271.70.2019) "Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach"

Materiały do pobrania:

Zapytanie_ofertowe

Zal._nr_1_Oferta

Zal._nr_2_Oswiadczenie

Zal._nr_4_RODO

Zalaczniki_do_zapytania_ofertowego

Wybor_najkorzystniejszej_oferty


Rozeznanie Rynku - rok 2021

1. (GI.271.75.2021) „Dostawa materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach” w ramach projektu pn: „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice”

Materiały do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_doposazenie_materialy_biurowe_2021

Zalaczniki_do_Zapytania_ofertowego_doposazenie_materialy_biurowe_2021

Wyjasnienie_tresci_zapytania_ofertowego

Wybor_oferty

 

395169