Przejdź do stopki

Formy dotacji i refundacji inwestycji

Treść

1. Program „Czyste Powietrze”

Na co?

 • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe,
 • zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, kotłów olejowych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych, węzłów cieplnych i kotłów na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla kogo?

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinasowania

 • dotacja lub/i pożyczka,
 • dotacja może wynieść od 30% do 75% poniesionych kosztów,
 • dotacja uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę.

Dodatkowe informacje

 • nabór wniosków - na bieżąco,
 • wnioski można składać za pośrednictwem:
 1. Punktu konsultacyjno - informacyjnego w Urzędzie Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33 - 190 Ciężkowice (tel.: 14 628 58 40)
 2. Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Kanonicza 12 w Krakowie (infolinia czynna w godzinach 8.00 - 15.00, tel.: 12 422 94 80, www.wfos.krakow.pl, e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl),
 • program realizowany jest do roku 2029.
   

 

2. Ulga termomodernizacyjna 

Na co?

 • odliczenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • instalacje pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektora słonecznego wraz z osprzętem, ogniowa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na paliwa stałe spełniający wymagania ekoprojektu,
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, wchodzące w skład instalacji grzewczej i składające się na system wentylacji mechanicznej,
 • stolarka okienna i drzwiowa.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej,
 • według 19% stawki podatku,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Forma dofinasowania

 • w ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w czasie realizacji przedsięwzięcia,
 • kwota nie wyższa niż  53 000 zł jako suma wszystkich poniesionych wydatków.

Dodatkowe informacje

 • tylko na istniejące budynki
 • czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w dokumencie: „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” z dnia 9.09.2019 r. oraz na stronie:https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomodernizacyjna/

 

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 7.00-18.00):  801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub skorzystać z czatu z konsultantem https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/

 

 

257416