Przejdź do stopki

"Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków

Treść

Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. "Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków.

W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy studyjne do lokalnych rzemieślników i rękodzielników, w tym do:

- pasieki pszczelarskiej,
- warsztatu garncarskiego,
- gospodarstwa, gdzie wypieka się tradycyjny chleb,
- pracowni koronczarskiej.

Po zakończeniu cyklu wyjazdów studyjnych odbędą się stacjonarne warsztaty cechowe, w ramach których każdy uczestnik odbędzie 20 godz. szkolnych zajęć. Na warsztatach uczestnicy zgłębią swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego przez siebie rzemiosła. Zajęcia poprowadzą lokalni rzemieślnicy / rękodzielnicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prezentowanym cechu rzemieślniczym.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla uczestników przeprowadzenie gry terenowej podejmującej temat walk partyzanckich na Pogórzu, gra będzie oparta na metodzie questu tj. odkrywania dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków, jej celem jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by dotrzeć do wyznaczonego miejsca. W ramach projektu zorganizowana zostanie także dyskusja na wzór „uproszczonej” debaty oksfordzkiej o historii regionu Pogórza z udziałem doświadczonych historyków. Do debaty zostaną zaproszeni  uczniowie szkół podstawowych z gm. Ciężkowice.

Na podsumowanie działań projektowych zostanie zorganizowany piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar”, w którym udział wezmą członkowie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach i sąsiadujących Bractw będących kontynuatorami tradycji cechowych, a także dzieci uczestniczące w projekcie. Podczas pikniku zostanie przeprowadzony uroczysty pochód członków Bractw w kontuszach i strojach brackich. Na piknik zaprosimy też lokalnych rękodzielników, aby również pokazali swoje prace.

Projekt skierowany jest do 80 osób. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie we wszystkich wyjazdach studyjnych, w grze terenowej, w pikniku historycznym oraz w jednych, wybranych przez siebie, warsztatach.
Termin realizacji w/w zajęć: lipiec - listopad 2020 r.

Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach, wypełnij wraz z rodzicami zgodę na uczestnictwo w projekcie (Zgoda na uczestnictwo w projekcie) i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. Formularz zgody oraz informacje dotyczące projektu dostępne są w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, na stronach internetowych www.ciezkowice.pl oraz na profilu facebook’owym Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice (RATUSZ) w okresie od 15.06.2020 r. do 26.06.2020 r. w godzinach od 08.00 do 16:00.Zgoda na uczestnictwo

Regulamin rekrutacji

Zgoda na uczestnictwo.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

 


ZAPRASZAMY!

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

A K T U A L I Z A C J A ! 

W A Ż N E !

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do wtorku 30 czerwca 2020 roku, w budynku ratusza (piątek, poniedziałek, wtorek w godz. od 8.00 do 16.00) lub w budynku Muzeum Przyrodniczego (sobota w godz. od 10.00 do 16.00 i niedziela w godz. od 12.00 do 17.00). Formularze do pobrania powyżej, można je również uzupełnić na miejscu w budynku ratusza i Muzeum Przyrodniczego.

 

Wizyty studyjne w ramach projektu FIO

Pierwsze dni warsztatowe za nami

Zakończenie warsztatów rękodzielniczych

Gra terenowa

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego

Podsumowanie projektu

414394