Przejdź do stopki

Projekty Orange

Treść

Internetowa Encyklopedia Ciężkowic

Internetowa Encyklopedia Ciężkowic to projekt, którego założeniem było stworzenie internetowej encyklopedii, zawierającej hasła dotyczące miasta i gminy Ciężkowice. Główny nacisk położono na kwestię spisania i digitalizacji jak największej ilości materiałów historycznych, informacji o ciężkowickich rodach, ważnych wydarzeniach i sławnych postaciach.

W projekcie udział wzięły szkoły z Gminy Ciężkowice, których zadaniem było przygotowanie i opracowanie pierwszych haseł do encyklopedii. Kolejny etap projektu polegał na udostępnieniu możliwości tworzenia haseł wszystkim zainteresowanym. Każdy może zostać autorem fragmentu encyklopedii, przesyłając ciekawe materiały lub gotowe opracowania na adres encyklopedia.ciezkowice@gmail.com lub ckultury@ciezkowice.pl. Istotą projektu jest utrwalenie lokalnej historii, informacji
o osobach i wydarzeniach historycznych, jej ważnym elementem są również przekazy dotyczące codzienności, warunków życia
i ciekawych postaci.

Projekt Internetowa Encyklopedia Ciężkowic zainaugurowało uroczyste otwarcie wystawy fotografii pt. „Ciężkowice Retro”, która została zlokalizowana w ciężkowickim Ratuszu. Składała się z 8 reprodukcji fotografii Ciężkowic z okresu przedwojennego oraz prezentacji multimedialnej. W kolejnym etapie realizacji projektu przeprowadzono zajęci dot. historii zespolonych z wystawą z uczniami ze szkół
z terenu Gminy Ciężkowice. W ramach realizacji projektu przeprowadzono także zajęcia dla zespołu edytorskiego z polonistą
i historykiem. Ostatnim zadaniem zrealizowanym w ramach projektu Internetowa Encyklopedia Ciężkowic było przygotowanie Galerii Orange - zdjęć mieszkańców Ciężkowic, unikalnych pocztówek i miejsc, które zmieniły się nie do poznania przez ostatnie lata. Galeria ta ozdobiła ściany Pracowni Orange.

Projekt dał początek interesującej i ważnej inicjatywie gromadzenia materiałów dotyczących miasta i gminy Ciężkowice, ale pewnym jest, że jego zakończenie nie może oznaczać końca pracy nad encyklopedią. Naszym celem jest ciągłe jej uzupełnianie.

Zachęcamy do odwiedzenia Internetowej Encyklopedii Ciężkowic: www.encyklopedia.ciezkowice.pl

 

„Na scenie i w Internecie” – czyli teatralne zmagania w ciężkowickiej Pracowni Orange”

Projekt „Na scenie i w Internecie” – czyli teatralne zmagania w ciężkowickiej Pracowni Orange”, polegał na stworzeniu trzech grup teatralnych, w skład których weszli uczniowie gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Ciężkowice. Młodzieżowe grupy teatralne powstały przy udziale organizacji partnerskich: Gminy Ciężkowice, Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach, Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi oraz Zespołu Szkół Publicznych w Bruśniku, które były odpowiedzialne przede wszystkim za pomoc
w rekrutacji uczestników zajęć.

Warsztaty przeprowadzili wykształceni i doświadczeni instruktorzy, a ich efektem było przygotowanie przez każdą grupę krótkiego przedstawienia – etiudy. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z narzędziami pracy teatralnej, sposobami wykorzystywania ruchu
i dźwięku w grze aktorskiej, z zasadami poruszania się na scenie. Początkowe spotkania młodzież poświeciła na przygotowanie, niezbędnego do stworzenia etiud, warsztatu aktorskiego.

Powstałe w wyniku pracy uczestników i instruktorów krótkie przedstawienia opublikowano na lokalnym portalu, poddając je ocenie
w internetowej sondzie. Dzięki głosowaniu wyłoniono zwycięską grupę, a ogłoszenie wyników konkursu było jednocześnie zaproszeniem na przedstawienie finałowe w Pracowni Orange w Ciężkowicach. Zakończeniem projektu było więc odegranie na żywo przedstawienia zwycięskiej grupy, pt. „Próba” oraz wręczenie uczestnikom projektu pamiątkowych dyplomów i pomarańczy.

Efekty końcowe pracy na zajęciach teatralnych można obejrzeć tutaj: http://pracownieorange.pl/message/4793/takie-dziela-nam-powstaly

 

 

428019