Przejdź do stopki

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 754-4 w Ciężkowicach

Treść

Nazwa projektu: 

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 754/4 w Ciężkowicach

Numer i nazwa Programu:

2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer i nazwa działania:

7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Numer i nazwa poddziałania:

7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Opis: Przedmiotem operacji przebudowa drogi wewnętrznej ul. Rynek w Ciężkowicach w zakresie robót budowlanych w pierwszej kolejności zostanie zerwana stara nawierzchnia asfaltowa, a następnie zostanie wymieniona podbudowa, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na jezdniach, wykonana nowa nawierzchnia z kostki granitowej w miejscach parkowania autobusów (strona zachodnia) i samochodów (strona wschodnia). 

Zostanie również wymieniona stara nieszczelna kanalizacja opadowa (burzowa), a na skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja zostanie wykonany tak zwany “azyl dla pieszych” czyli rodzaj podłużnej wysepki, którego celem będzie zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszym oraz lepsze ukierunkowanie ruchu pojazdów.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich i poprawa dostępu do drogi powiatowej 1391K poprzez przebudowę 0,467 km drogi wewnętrznej na działce nr 754/4 w m. Ciężkowice

Efektem projektu będzie wykonanie układu komunikacyjnego na długości 1 341 km oraz kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 24.10.2016 – 30.06.2018

Wartość projektu: 844 243 zł

Dofinansowanie: 472 251,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

395169