Przejdź do stopki

Ankiety

Treść

W trakcie prac nad strategią przeprowadzono 4 ankiety kierowane do mieszkańców.

 

Zasoby gminy Ciężkowice – z czego jesteśmy dumni?

Pierwsza ankieta poświęcona zasobom gminy Ciężkowice. Otwarło ją blisko 700 osób, a wypełniło 318.
 

Raport z badania:

 

Komunikacja, jakość życia, usługi – jak nam się żyję w gminie Ciężkowice?

Druga ankieta dotyczyła kanałów komunikacji samorządu Cieżkowic z mieszkańcami oraz jakości życia i usług na terenie Gminy Ciężkowice. Otwarło ją 429 osób, a w całości wypełniło 168 respondentów.
 

Raport z badania:

 

Potencjały, problemy, kierunki rozwoju – jaka ma być przyszłość naszej gminy?

Trzecia ankieta dotyczyła m.in. mocnych i słabych strony Gminy, a w konsekwencji jej największych potencjałów, ale także obszarów, którymi w pierwszej kolejności samorząd powinien się zająć. W tym kontekście pytano także o najbardziej oczekiwane kierunki rozwoju Gminy w perspektywie kolejnych lat. W ankiecie pytano także uwagi, pomysły i oczekiwania dotyczące rozwoju Gminy Ciężkowice. W badaniu wzięło udział 149 osób. 
 

Raport z badania:

 

Czy gmina Ciężkowice to dobre miejsce do życia dla młodych ludzi?

Czwarta ankieta oceniała Cieżkowice jako miejsce do życia z perspektywy ludzi młodych. Badanie skierowane było do dwóch grup uczniów ciężkowickich szkół: uczniów ósmych klas szkół podstawowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice – w badaniu udział wzięło i ankiety wypełniało 152 uczniów oraz uczniów trzecich i czwartych klas szkół średnich z obszaru gminy Ciężkowice (w praktyce badanie przeprowadzono wyłącznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach – w badaniu udział wzięło i ankiety wypełniało 108 uczniów.
 

Raport z badania:

 

Nieco inny charakter miała ostatnia ankieta skierowana do zamkniętej grupy respondentów tj. sołtysów i radnych Gminy Ciężkowice.
 

Raport z badania:

  
 

452827