Przejdź do stopki

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Treść

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ciężkowicach informuje o możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace oceniane są pięciu grupach wiekowych:

  • I grupa-przedszkola,
  • II grupa - szkoły podstawowe klasy l-IV,
  • III grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII,
  • IV grupa - szkoły ponadpodstawowe,
  • V grupa - osoby dorosłe,

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy - dowolny.

W terminie do 30 listopada 2023r. przeprowadzane są eliminacje środowiskowe (obozy szkoleniowo-wypoczynkowe młodzieżowych drużyn pożarniczych, ochotnicze straże pożarne, placówki oświatowo-wychowawcze np. przedszkola, szkoły, świetlice, ogniska i kółka plastyczne, młodzieżowe domy kultury, biblioteki, dzienne domy pobytu itp.).

Również każdy autor może samodzielnie przesłać na konkurs prace plastyczne, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia.  

Wybrane w eliminacjach środowiskowych prace prosimy przesłać lub dostarczyć do 8 grudnia 2023r. na adres Urzędu Gminy Ciężkowice. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego można pozyskać na stronie internetowej https://zosprp.pl/2020/11/10/konkurs-plastyczny.

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Marcin Szymczyk

367673