Przejdź do stopki

Centrum Kultury Gminy Ciężkowice

Treść

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Gminy w Ciężkowicach, z dnia 27 maja 1997 roku. 

Celem działania Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie
i promocja atrakcji rejonu Pogórza Ciężkowickiego i kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Adres:
Rynek 1
33-190 Ciężkowice
tel. (014) 65 10 032
e-mail: ckultury@ciezkowice.pl
NIP: 873 277 57 79

 

Ratusz

Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach

Muzeum Etnograficzne „Grociarnia” w Jastrzębi

Dom Kultury w Jastrzębi

Regionalny Zespół Folklorystyczny „Pogórzanie”

Mali i Młodzi Jastrzębianie”

Dziecięcy zaspół plastyczny „Skalniaczek”

Akademia Muzyczna

Pracownia Orange

Amfiteatr Letni w Ciężkowicach

Twórcy i artyści

Projekty

Ogłoszenia

Kosz wikowy

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

428032