Przejdź do stopki

Krok po kroku - na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku

Treść

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”

 

Fundacja Społeczna Progres oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”.

 

Zaplanowane zajęcia i wyjazdy dla uczestników projektu to:

 

- warsztaty dziennikarskie i multimedialne, w trakcie których uczestnicy tworzyć będą wybrany  materiał dziennikarski lub kampanię społeczną, przygotują promocyjną publikację lub inny wybrany przez siebie materiał dotyczący kultury regionu i najbliższego otoczenia, materiał ten zostanie opracowany i wydany (50 godz.)

- warsztaty rękodzielnicze (w tym z użyciem materiałów wtórnych) np. tworzenie biżuterii, zawieszek lub innych wybranych przez uczestników elementów rękodzieła (50 godz.)

- warsztaty przedsiębiorczości połączone z testami predyspozycji zawodowych i prowadzeniem własnych firm na symulatorze – w ramach tych warsztatów grupy dzieci opracują swoje własne pomysły na firmę, na każdy z pomysłów będzie można oddać głos w otwartym głosowaniu, a autorzy najlepszej koncepcji firmy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody (50 godz.)

- warsztaty kuchni regionalnej – uczestnicy poznają smaki tradycyjnej kuchni, przygotowane potrawy będą konsumowane w czasie zajęć, ale dzieci będą mogły pochwalić się swoimi kulinarnymi osiągnięciami w trakcie podsumowania projektu, kiedy to przygotują stoisko z specjałami regionalnymi (50 godz.)

- warsztaty językowe nastawione na praktyczną naukę języka, lekcje plenerowe, konwersacje odbyte w realnych sytuacjach (50 godz.)

- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

- wyjazd edukacyjny do Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku,

- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, w trakcie którego dzieci wystawią swoje prace, pokażą osiągnięcia, spotkają się i wspólnie ocenią działania.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie w jednych, wybranych w formularzu: Zgoda na uczestnictwo w projekcie, warsztatach. Termin realizacji w/w zajęć: czerwiec – wrzesień 2017 r.

 

Chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach? Wypełnij wraz z rodzicami zgodę na uczestnictwo w projekcie (Zgoda na uczestnictwo w projekcie) i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie oraz informacje dotyczące projektu dostępne są w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, na stronach internetowych www.ciezkowice.pl i www.fundacjaprogres.pl oraz na profilach facebook Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice i Gminy Ciężkowice.

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w okresie od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r. w godzinach od 10.00 do 18:00.  

 

Projekt „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 

Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie - doc / PDF

Regulamin uczestnictwa w projekcie - doc / PDF

 

WYJAZDY EDUKACYJNE - INFORMACJE DO POBRANIA

 

Harmonogram wyjazdów

Zgoda na wyjazd do Złotego Stoku

Zgoda na wyjazd do Warszawy

414401