Przejdź do stopki

Konsultacje

Treść

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu do konsultacji roboczą wersję „Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030”. Na Państwa uwagi i komentarze - wyłącznie na załączonym formularzu – czekamy do 6 grudnia 2022 roku. Wypełniony formularz wraz z Państwa uwagami prosimy przesłać na adres strategia2030@ciezkowice.pl

Robocza wersja „Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030”: 

Formularz: 


Zapis archiwalny:

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy roboczą wersję wypracowanych w trakcie warsztatów strategicznych celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków rozwoju. Do 6 października br. pod adresem: strategia2030@ciezkowice.pl czekamy na Państwa opinie i uwagi do zamieszczonego materiału.

Materiał prezentuje najistotniejszą część Strategii rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030 w następującej strukturze:

  • cele strategiczne, które wskazują istotę podejmowanych, przez wspólnotę samorządową Ciężkowic, działań, a także ich odbiorców i w tym znaczeniu są jasną deklaracja wizji i kierunków, w jakich ma się rozwijać Gmina w najbliższych latach oraz to czemu lub komu rozwój ten ma służyć;
  • cele operacyjne, które rozumiane są jako najważniejsze zagadnienia w ramach danego obszaru strategicznego;
  • kierunki działań, które rozumiane są jako najważniejsze zagadnienia w ramach danego celu operacyjnego i określają przedsięwzięcia (wiodące grupy działań/programów) – rozumiane jako kluczowe interwencje, które należy podjąć z punktu widzenia realizacji poszczególnych celów strategii rozwoju, co do których uznaje się, iż bez ich realizacji osiągnięcie tych celów i założonej wizji nie będzie możliwe.

Należy jednocześnie pamiętać, iż dokument strategiczny nie jest miejscem, w którym zapisywane są konkretne zadania z przypisanym miejscem ich realizacji, czasem realizacji i budżetem. Na te kwestie przyjdzie czas na poziomie operacjonalizacji strategii.

 

Pozdrawiamy i życzymy milej lektury

Zespół opracowujący Strategię Gminy Ciężkowice

 

                                      

Jeżeli masz pytanie, uwagę albo chciałbyś podzielić się swoim pomysłem na rozwój Ciężkowic – pisz na adres: strategia2030@ciezkowice.pl chętnie zapoznamy się z Twoją opinią.

414427