Przejdź do stopki

Podsumowanie projektu

Treść

"Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, od kwietnia do listopada 2020 roku, w ramach którego przeprowadzono zajęcia edukacyjne i kulturalne oraz wyjazdy dla osiemdziesięciorga dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ciężkowice.

Dofinansowanie bogatej oferty działań warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych i spotkań integracyjnych pozyskano z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 2 Aktywne Społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjazdach studyjnych do czterech lokalnych rzemieślników i rękodzielników oraz stacjonarnych warsztatach cechowych, w ramach których każdy uczestnik odbył 20 godz. szkolnych zajęć. Na warsztatach uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego przez siebie rzemiosła. Po wyjazdach i warsztatach stacjonarnych, kolejnym elementem projektu była gra terenowa, podejmująca temat walk partyzanckich na Pogórzu oparta na metodzie questu oraz konkurs historyczny skierowany do Szkół Podstawowych z terenu gminy Ciężkowice. W ramach projektu wydana została również publikacja pt. „Pośród galicyjskich małomieszczan w Ciężkowicach” autorstwa Łukasza Kossackiego-Lytwyna.

Na podsumowanie działań projektowych zorganizowany został piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar”, w którym udział wzięli członkowie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach i sąsiadujących Bractw, będących kontynuatorami tradycji cechowych, a także dzieci uczestniczące w projekcie. Przed samym spotkaniem, ulicami Ciężkowic odbył się przemarsz Bractw Kurkowych w kontuszach i strojach brackich oraz grupy rekonstrukcyjnej. Spotkanie zostało zorganizowane na placu Amfiteatru letniego w Ciężkowicach. Namioty i niezbędny sprzęt nagłośnieniowy zapewnił Partner - Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Przedstawiciele ciężkowickiego Bractwa Kurkowego oraz grupa rekonstrukcyjna przeprowadzili dla dzieci i młodzieży pokazy sztuk wali oraz białej broni. Dodatkowo przedstawiciel Bractwa Kurkowego przeprowadził krótki wykład o tradycjach brackich a także charakterystycznych, barwnych kontuszach. W czasie organizacji pikniku zaplanowany był poczęstunek w formie grilla, niestety zakaz konsumpcji w miejscach publicznych uniemożliwił jego organizację. Fundusze przeznaczone na organizację poczęstunku posłużyły do przygotowania dla każdego z uczestników paczki ze słodyczami i napojami, które zostały rozdane podczas spotkania. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymał pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie i udział w projekcie.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach projektu były realizowane w sposób możliwie najbardziej przystępny dla uczestników z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem wprowadzanych w czasie trwania epidemii obostrzeń oraz reżimu sanitarnego. Z tego miejsca Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach składa serdeczne podziękowania dla uczestników projektu i ich rodziców, za zaufanie jakim obdarzyli nas przede wszystkim w czasie organizacji wyjazdów i warsztatów. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by wspólnie spędzany czas był dla nas przede wszystkim bezpieczny ale i ciekawy i miły. Dziękujemy!

 

„Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków – to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach.

Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 

452827