Przejdź do stopki

W związku z pracami nad Strategią publikujemy drugą z serii ankiet, w której chcemy poznać zdanie mieszkańców Gminy na temat warunków życia. Czas w którym ankieta będzie aktywna i będziemy czekali na Państwa opinie upłynie w piątek 11 marca.

Decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym

Lwowskie Trio Fortepianowe działa od 1999 roku. Inicjatorem jego powstania i organizatorem jego działalności jest Natalia Rewakowicz, pochodząca ze Lwowa pianistka od początku lat 90-tych mieszkająca w Warszawie.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, z dniem 20 stycznia 2022 r. – do odwołania wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, zobowiązane są przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

98155