Przejdź do stopki

W ramach nowego programu rządowego „Cyfrowa Gmina”, w dniu 15 października br. Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa odebrał, z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego - Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, symboliczny czek na kwotę 337 110 zł

W dniach od 13-15 września 2021 r. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała odbyła wizytę studyjną na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór nt. „Zapoznanie z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystyki i obszaru”.

38489