Przejdź do stopki

Aktualności

Życzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice Stanisława Kuropatwy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michała Koralika z okazji Dnia Dziecka.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.    Spotkanie odbędzie się dnia 06 czerwca 2023 r.  (tj

W związku z upływającą w dniu 31 grudnia 2023 r. kadencją ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych informujemy, że zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych można dokonać do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej w Ciężkowicach, pok. nr 25 w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

256958