Przejdź do stopki

Kapliczka św. Floriana

Treść

Kapliczka usytuowana jest na w centrum ciężkowickiego rynku, po wschodniej stronie ratusza. Budowla została zbudowana w 1895 roku, a jej fundatorem był Ignacy Jan Paderewski, ówczesny właściciel majątku w Kąśnej Dolnej. Zbudowano ją z okazji założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach.

Kapliczka powstała z kamienia i cegły, jest otynkowana. Zbudowana jest na rzucie kwadratu, z 4 filarami w narożach, wspierającymi półkoliste wysokie arkady. Daszek kapliczki ma kształt namiotowy, zwieńczony kopułką z kulą i kutym krzyżem. Połacie dachu i kopułka pobite są blachą. Wewnątrz łuki arkad spięte zostały stalowymi ściągami. W środku jest ustawiona figura Św. Floriana, patrona strażaków, na masywnym, gzymsowanym postumencie. Posąg świętego o cechach barokowych, przedstawia postać w zbroi, osłoniętą płaszczem. W prawej ręce trzyma dzban z wylewającą się wodą na usytuowaną przy nodze budowlę. W lewej trzyma włócznię z chorągiewką. Figura jest z kamienia, polichromowana, wykonana przez nieustalonego artystę-kamieniarza. Nad figurą w sklepieniu jest zawieszona latarnia oświetlająca wnętrze. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dnia 23 października 1985 roku.

395171