Przejdź do stopki

Świat Ciężkowickich Legend - plener plecionkarski

Treść

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zachęcić do wzięcia udziału w konkursie-plenerze plecionkarskim w ramach projektu pn.: „Międzynarodowe spotkanie plecionkarskie w Ciężkowicach”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2022, który wspomoże lokalną społeczność Ciężkowic i okolic w działaniach twórczych na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji regionalnych tradycji plecionkarskich.

Głównym celem organizacji pleneru „Świat Ciężkowickich Legend” jest upowszechnianie wiedzy o tradycjach plecionkarstwa w Polsce, poszukiwanie nowych form wyrazu dla tradycyjnego rzemiosła oraz przestawienie go większej publiczności, a przede wszystkim zaprezentowanie się i promocja uczestników konkursu oraz promocja środowiska plecionkarskiego.

W plenerze mogą wziąć udział osoby posiadające: tytuł mistrza w zawodzie koszykarz-plecionkarz, tytuł czeladnika w zawodzie koszykarz plecionkarz, ukończony kurs kwalifikacyjny w zawodzie koszykarz-plecionkarz, potwierdzenie uprawiania twórczości ludowej Plecionkarstwo – członek STL lub oświadczyć wykonywanie zawodu koszykarz- plecionkarz od minimum 2 lat (deklaracja w karcie zgłoszeniowej). 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową na adres organizatora (Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice) lub droga e-mail: ckultury@ciezkowice.pl. Dodatkowo osoba zgłaszająca się do konkursu zobowiązana jest do przesłania 5 fotografii lub skanów fotografii przedstawiającej wykonanie 5-ciu własnoręcznie wykonanych wyrobów plecionkarskich. 

Termin naboru: od 20.06.2022 r. do 24.06.2022 r. Organizator utworzy listę uczestników biorąc pod uwagę ich deklarowany dorobek artystyczny i zawodowy oraz umiejętności plecionkarskie.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin
Karta zgłoszeniowa


Projekt pn.: Międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 

395171