Przejdź do stopki

A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!

Treść

Towarzystwo Śpiewacze Cantabile otrzymało dofinansowanie w wysokości 9.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!”, której celem jest przeprowadzenie warsztatów chóralno-teatralnych, wypracowanie scenariusza i wystawienie dwóch widowisk otwartych, popularyzacja wśród społeczności lokalnej wydarzeń i terminów związanych z historią kultury wołoskiej poprzez organizację wykładu z etnografem. Realizacja projektu ma również na celu upowszechnianie wiedzy o ważnych osobowościach związanych z ich „małą ojczyzną”, zwiększenie aktywności kulturalnej seniorów i dzieci z gminy Ciężkowice, integracja w grupie warsztatowej, a także wzmocnienie ich pozytywnego wizerunku w najbliższym otoczeniu.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia".

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Towarzystwo Śpiewacze Cantabile w ramach realizacji projektu pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!” ma przyjemność zaprosić na wykład opracowany i przeprowadzony przez etnografa - specjalistę zarówno z zakresu tematycznego, jak i znawcę regionu kultury wołoskiej. Wykład będzie przewidywał możliwość interakcji - zadawania pytań przez uczestników. Przedsięwzięcie to pozwoli na popularyzację wydarzeń i terminów związanych z historią kultury wołoskiej wśród naszej społeczności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach dnia 24.07.2023 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 18.30.

 

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia".

 

313488