Przejdź do stopki

A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!

Treść

Towarzystwo Śpiewacze Cantabile otrzymało dofinansowanie w wysokości 9.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!”, której celem jest przeprowadzenie warsztatów chóralno-teatralnych, wypracowanie scenariusza i wystawienie dwóch widowisk otwartych, popularyzacja wśród społeczności lokalnej wydarzeń i terminów związanych z historią kultury wołoskiej poprzez organizację wykładu z etnografem. Realizacja projektu ma również na celu upowszechnianie wiedzy o ważnych osobowościach związanych z ich „małą ojczyzną”, zwiększenie aktywności kulturalnej seniorów i dzieci z gminy Ciężkowice, integracja w grupie warsztatowej, a także wzmocnienie ich pozytywnego wizerunku w najbliższym otoczeniu.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia".

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Towarzystwo Śpiewacze Cantabile w ramach realizacji projektu pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!” ma przyjemność zaprosić na wykład opracowany i przeprowadzony przez etnografa - specjalistę zarówno z zakresu tematycznego, jak i znawcę regionu kultury wołoskiej. Wykład będzie przewidywał możliwość interakcji - zadawania pytań przez uczestników. Przedsięwzięcie to pozwoli na popularyzację wydarzeń i terminów związanych z historią kultury wołoskiej wśród naszej społeczności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach dnia 24.07.2023 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 18.30.

 

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia".

Towarzystwo Śpiewacze Cantabile oraz Chór Nolite Timere Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach zapraszają na widowisko muzyczne, które odbędzie się 15 sierpnia w Parku Sokoła!

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia".


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z ramach realizacji karpackiej inicjatywy lokalnej pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!” przez Towarzystwo Śpiewacze Cantabile oraz dzieci z Chóru NOLITE TIMERE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach. Materiał przedstawia udział w warsztatach chóralno-teatralnych, organizowanych w ciężkowickim Ratuszu oraz widowisko finałowe, które odbyło się dnia 15.08.2023 r. w Parku Sokoła w Ciężkowicach. Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia"


Towarzystwo Śpiewacze Cantabile oraz Chór Nolite Timere Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Ciężkowicach zapraszają na widowisko muzyczne, które odbędzie się 11 listopada o godz. 14.30 w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej! 


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z ramach realizacji karpackiej inicjatywy lokalnej pn. „A to Polska właśnie – festiwal małych Ojczyzn!” przez Towarzystwo Śpiewacze Cantabile oraz dzieci z Chóru NOLITE TIMERE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach. Materiał przedstawia widowisko finałowe, które odbyło się dnia 11.11.2023 r. w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Pro Carpathia" Karpackie inicjatywy lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

Zdjęcia

428032