Przejdź do stopki

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Ostrusza

Treść

                                   

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2021. Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+"
Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Ostrusza.
Projekt dofinansowany ze środków  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Ramach  Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2021.
Cel projektu:
Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu ”Senior+” w miejscowości Ostrusza na terenie Gminy Ciężkowice. Planuje się wyposażenie obiektu w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę budynku w taki aby był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka Dziennego Domu „Senior+” spełniać będzie minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac adaptacyjnych takich jak:
1) Modernizacja instalacji CO i CWU w tym wymiana kotła atmosferycznego na nowoczesny kocioł
kondensacyjny.
2) Modernizacja instalacji wod-kan.
3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4) Modernizacja łazienek z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
5) Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą źródeł oświetlenia na nowoczesne spełniające wymogi oświetlenie LED-owe.
6) Modernizacja pomieszczeń.
7) Zakup wyposażenia: meble, wyposażenie kuchni, sprzęt do ćwiczeń, rehabilitacji itp. 
Termin realizacji:  01.05.2021 – 30.06.2022 r. 
Wartość projektu: 625 588,43 zł, z czego dofinansowanie stanowi 400 000,00  zł.
              

414401