Przejdź do stopki

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1

Treść

Gmina Ciężkowice zrealizowała projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w 8 szkołach podstawowych z terenu Gminy Cieżkowice poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Całkowita wartość projektu wynosi 74 999,99 zł, pozyskane środki w 100 % pokryły koszty zakupu laptopów.
W ramach zadania zakupiono 29 przenośnych urządzeń ASUS P1440F wyposażonych w system operacyjny, pakiet Office oraz program antywirusowy. Uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce 17 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Cieżkowicach. 

414408