Przejdź do stopki

Książka telefoniczna

Treść

Urząd Gminy Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
tel. 14 62 85 821   fax 14 62 85 820   mail: ug@ciezkowice.pl
epuap: 2203nborm7/skrytka

 

Burmistrz Gminy   Stanisław Kuropatwa 14 62 85 821
Sekretarz Gminy   Beata Weron-Białas 14 62 85 826
Skarbnik Gminy    Dorota Popiela 14 62 85 837

 

Szef Gminnego Reagowania Kryzysowego 14 65 85 821
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych 14 62 85 849
Inspektor Ochrony Danych 14 62 85 844
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 14 62 85 834
Zastępca Kierownika USC 14 62 85 836

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy 14 62 85 826
Stanowisko ds. Kadr 14 62 85 832
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy 14 62 85 831
Stanowisko ds. Informatyzacji 14 62 85 844
Sekretariat 14 62 85 821

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy 14 62 85 837
Wieloosobowe stanowisko ds. Księgowości budżetowej 14 62 85 824
Wieloosobowe stanowisko ds. Księgowości podatkowej 14 62 85 827
Stanowisko ds. Płac 14 62 85 824
Kasa 14 62 85 829

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu - Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony środowiska i Gospodarki wodno-ściekowej 14 62 85 830
Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony środowiska i Gospodarki wodno-ściekowej 14 62 85 830
Stanowisko ds. Gospodarowania odpadami 14 62 85 830
Stanowisko ds. Dróg 14 62 85 833
Ekodoradca

14 62 85 830

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu - Stanowisko ds. Obrotu nieruchomościami 14 62 85 842
Wieloosobowe stanowisko ds. Infrastruktury przestrzennej 14 62 85 823

Referat Bezpieczeństwa Publicznego

Kierownik Referatu - Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 14 62 85 849
Stanowisko ds. OSP 14 62 85 844

Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

Kierownik Referatu - stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień publicznych 14 62 85 840
Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień publicznych 14 62 85 840
Stanowisko ds. Zamówień publicznych i Dotacji 14 62 85 840
   
Samodzielne Stanowisko ds. Działalności gospodarczej,
Zdrowia publicznego i Transportu
14 62 85 825
 
428032