Przejdź do stopki

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – Głosuj na zadanie zgłoszone przez Orkiestrę Dętą OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – Głosuj na zadanie zgłoszone przez Orkiestrę Dętą OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach

Treść

To decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty.

 

Z terenu gminy Ciężkowice do Budżetu Obywatelskiego kolejny raz przystąpiła Orkiestra Dęta OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach, która zgłosiła zadanie o zasięgu regionalnym pn. MOC - Młoda Orkiestra Ciężkowic

 

Nie jeden, a dwa głosy

Głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców Małopolski są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Tarnowskiego mogą głosować tylko mieszkańcy miasta Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

Każdy głosujący ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec  odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne -  wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony.

Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 14 czerwca

 

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:

  • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl - https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie
  • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (wykaz lokalizacji miejsc do głosowania)
  • Poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów: - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; - Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie.

Warto pamiętać, że w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Najprostszy i najszybszy sposób, aby oddać swój głos na zadanie: TAR 19 - MOC - Młoda Orkiestra Ciężkowic polega na:

  1. wejściu na stronę: https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie
  2. podaniu swoich danych (PESEL, imię, nazwisko, powiat)
  3. wybraniu z listy zadania o zasięgu regionalnym o nazwie TAR 19 MOC - Młoda Orkiestra Ciężkowic (lista wyświetla się po wybraniu powiatu)
  4. kliknięciu przycisku „Dalej”
  5. Wpisaniu nr telefonu oraz kodu przysłanego sms’em
  6. Kliknięciu przycisku „Głosuj"

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i oddanie głosu na zgłoszone przez Orkiestrę Dętą, zadanie o charakterze kulturalno-edukacyinym, stworzone z myślą o młodych utalentowanych mieszkańcach Małopolski. Realizując je Orkiestra chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworząc z nimi młodzieżową orkiestrę dętą i przygotowując program koncertowy. Tereny, objęte planowanymi działaniami, zamieszkuje zdolna młodzież, która często po ukończeniu szkól muzycznych nie ma możliwości na odpowiednim poziomie dalej rozwijać swoje pasje. Tworząc z nimi i dla nich orkiestrę, damy im taka możliwość, zaproponujemy świetną alternatywę na spędzanie wolnego czasu, zainwestujemy w ich rozwój osobisty, a jednocześnie - przyczynimy się do rozwoju kulturalnego regionu. W ramach realizacji zadania odbywać się będą lekcje indywidualne gry na instrumentach muzycznych, warsztaty poszczególnych sekcji orkiestry, warsztaty musztry i całej orkiestry. Po przygotowaniu programu, na który będą się składać znane, a także - napisane specjalnie na potrzeby projektu utwory, zaprezentujemy wyćwiczony repertuar na koncertach w wybranych gminach powiatów Tarnowskiego i Brzeskiego.

Karta do głosowania [pobierz]

 

Zapraszamy do głosowania!

414420