Przejdź do stopki

Przypominamy: Obowiązek zgłoszenia nowego źródła ciepła do CEEB!

Przypominamy: Obowiązek zgłoszenia nowego źródła ciepła do CEEB!

Treść

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Jeśli w domu zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła, to zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) należy dokonać w ciągu 14 dni od daty pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Obowiązek ten dotyczy również wymiany starych źródeł ciepła na nowe.

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

- kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),

- kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,

- kotły i kominki gazowe,

- kotły olejowe,

- pompy ciepła,

- ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej  w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście). Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.

367675