Przejdź do stopki

Rajd rowerowy Tour de Pogórze Dąbrówka Szczepanowska (Gmina Pleśna) 10.09.2023 r.

Rajd rowerowy Tour de Pogórze Dąbrówka Szczepanowska (Gmina Pleśna)  10.09.2023 r.

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn. Turystyka na Pogórzu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Rajd rowerowy

Tour de Pogórze

Dąbrówka Szczepanowska (Gmina Pleśna)
10.09.2023 r.

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do udziału w darmowym rajdzie rowerowym Tour de Pogórze organizowanym w dniu 10.09.2023 r. w Dąbrówce Szczepanowskiej (Gmina Pleśna).

  • Miejsce startu/mety: parking przy Wieży Widokowej  w Dąbrówce Szczepanowskiej (33-115 Dąbrówka Szczepanowska)
  • Start rajdu: godz. 11:00
  • ok. 18,2 km, pagórkowata - 100% asfalt
  •  

9:00 – 10:30 - praca biura rajdu rowerowego (wydawanie pakietów startowych oraz numerów/chipów startowych dla uczestników, dodatkowe zgłoszenia)
10:00 – 11:00 - gry i zabawy rowerowe dla dzieci (konkurencje)
11:00 – 13:00 - rajd rowerowy po wcześniej ustalonej trasie .

 

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajduję się na stronie internetowej Organizatora: https://lgd.dunajecbiala.pl/2023/09/01/tour-de-pogorze-rajd-rowerowy-dabrowka-szczepanowska-10-09-2023-r/

 

 

Decyduje limit i kolejność zgłoszeń!

Nie czekaj!

Zgłoś się już dziś!

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu
i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ''Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', poddziałanie 19.3 ''Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

414396