Przejdź do stopki

Informacja nt. inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych

Informacja nt. inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych

Treść

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Ciężkowice, a Firmą „Eco.Geo.Invest” z Ochotnicy Dolnej przystępuje się do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Ciężkowice.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a w szczególności:

- ilość i rodzaju odpadów,

- nr działki, na której znajdują się odpady,

osobom posiadającym upoważnienie Burmistrza Gminy Ciężkowice, które w najbliższych tygodniach odwiedzą Państwa domy.

Powyższe działania pozwolą na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Coroczna utylizacja założonych, niewielkich ilości odpadów będzie możliwa do finansowania lub współfinansowania przez samorząd gminny.

Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane
z usunięciem wyrobów azbestowych.

 

Burmistrz Gminy Ciężkowice

Stanisław Kuropatwa

395171