Przejdź do stopki

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej z obszaru LGD Dunajec-Biała

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej z obszaru LGD Dunajec-Biała

Treść

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia. 

 


Spotkanie odbędzie się dnia 06 czerwca 2023 r.  (tj. wtorek) od 10:00 do 13:00 w  Pogórzańskim Biurze Festiwalowym w Zakliczynie (ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn). Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl 

https://www.facebook.com/lokalnagrupadzialaniadunajecbiala/  lub pod nr telefonu 14 665 37 37.
 

 

313487