Przejdź do stopki

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ

Treść

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w cyklu debat społecznych. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowania działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

 

W dniu 24 maja 2023r. godz. 16.00, zapraszamy mieszkańców Gminy Ciężkowice na pierwszą debatę dotyczącą bezpieczeństwa na terenie: rezerwatu „Skamieniałe Miasto”, „Parku Zdrojowego” oraz nowo powstającej „Ścieżki w Koronach Drzew” oraz terenach przyległych. Debata odbędzie się w  Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach przy ul. Parkowej 4.

Na pytania w sprawie debaty odpowie Państwa dzielnicowy mł. asp. Dawid Smagacz tel. 604 881 230 e-mail: dawid.smagacz@tarnow.policja.gov.pl

 

414396