Przejdź do stopki

Trwa Budżet Obywatelski Małopolski. Głosuj na Zborowice

Treść

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zmierza do wielkiego finału. Teraz wszystko w rękach mieszkańców – to oni w drodze głosowania wyłonią zadania, które będzie następnie realizował Zarząd Województwa Małopolskiego. Wybór jest ogromny – ostatecznie na liście zadań, które dopuszczono do głosowania, znalazło się 198 zadań - 158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim

Z terenu gminy Ciężkowice do Budżetu Obywatelskiego kolejny raz przystąpiła wieś Zborowice, która w obecnym rozdaniu budżetu zgłosiła zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroża) nr 977 w m. Zborowice na odc. około 250 m.” (Zadanie polega na budowie chodnika na odcinku od sklepu do Szkoły Podstawowej)

 

Nie jeden, a dwa głosy

Głosowanie rusza już dnia 15 maja i potrwa do dnia 16 czerwca.

W związku z ostatnimi zmianami w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, w tej edycji mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać aż 2 głosy. Jeden głos na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, drugi głos na zadanie regionalne.

Na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy.

Na zadanie ogólnowojewódzkie może głosować każdy mieszkaniec województwa.

Pamiętaj !

 1. Aby Twój głos był ważny zagłosuj: 
  • Za pośrednictwem papierowej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. 
  • Za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 18 czerwca 2023 r.
 2. Głosy oddane przed i po terminie głosowania będą uznane za nieważne.
 3. Wpisz na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podaj numer PESEL oraz wybierz swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręcznie podpisz zawarte na karcie do głosowania oświadczenie.

 

Głosy papierowe wrzucamy do urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (lista punktów, w których znajdują się urny z logiem BO WM – to do nich będzie można wrzucać wypełnione karty do głosowania) lub wysyłamy pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego.

W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Najszybciej będzie można zagłosować przez Internet – na specjalnie przygotowanej do tego stronie. 

 

Najprostszy i najszybszy sposób, aby oddać swój głos na zadanie OGW 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroża) nr 977  polega na:

 1. wejściu na stronę: https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie
 2. podaniu swoich danych (PESEL, imię, nazwisko, powiat)
 3. wybraniu z listy zadania o zasięgu ogólnowojewódzkim o nazwie „OGW 1 „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroża) nr 977 w m. Zborowice na odc. około 250 m (lista wyświetla się po wybraniu powiatu)
 4. kliknięcia przycisku „Oddaj głos”

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i oddanie głosu na zgłoszone przez mieszkańców Zborowic zadanie, które może poprawić bezpieczeństwo osób (głownie dzieci i młodzież uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zborowicach) korzystających z tego odcinka drogi wojewódzkiej. Ponadto oddając głos na zadanie z terenu gminy Ciężkowice możemy przyczynić się do pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych w kwocie 630 000,00 zł na inwestycję, która będzie służyć lokalnej społeczności.

 

Zadania z regionu Tarnowskiego

Zadania Ogólnowojewódzkie

Karta do głosowania [pobierz]

Karta do głosowania częściowo uzupełniana (z wypisanym zadaniem o nazwie „OGW 1 „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroża) nr 977 w m. Zborowice na odc. około 250 m) [pobierz]

 

428023