Przejdź do stopki

Inspekcja Weterynaryjna: Informacja dla hodowców świń i rolników!

Treść

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Tarnowie przekazuje materiały informacyjne w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Przekazany materiał zawiera ważne informacje dla hodowców świń i rolników.

Informacje o chorobie ASF dostępne pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

395169