Przejdź do stopki

Kapliczka w Bogoniowicach odrestaurowana

Kapliczka w Bogoniowicach odrestaurowana

Treść

Gmina Ciężkowice zakończyła prace restauratorskie kapliczki przydrożnej Matki Boskiej z dzieciątkiem w Bogoniowicach z 1861 roku. W 2022 roku dzięki staraniom Burmistrza Gminy Ciężkowice, gmina Ciężkowice otrzymała od Województwa Małopolskiego 9 554,85 zł dofinansowania na renowację kapliczki w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022”. Wysokość środków własnych przeznaczonych na remont przedmiotowej kapliczki wynosiła 15 945,15 zł. Całkowita wartość prac wyniosła 25 500,00 zł. Renowacja przyczyniła się do zatrzymania procesów niszczących obiekt oraz pozwoliła odtworzyć pierwotny wygląd konserwowanych elementów pomnika. Przeprowadzone zabiegi wydobyły piękno rysunku rzeźbiarskiego figury i płaskorzeźby oraz poprawiły czytelność inskrypcji. Poprzez kompleksową konserwację powierzchnie kamienne odzyskały pierwotny koloryt. Renowacja przeprowadzana była zgodnie z programem badań konserwatorskich który uzyskał pozytywną opinię Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.   

W wyniku realizacji zadania osiągnięte zostały zakładane rezultaty jak również bezpośredni cel projektu, którym było powstrzymanie dalszej degradacji i niszczenia kapliczki oraz przywrócenie utraconej jej wartości dla dziedzictwa kulturowego, a także wartości historycznej, naukowej i artystycznej.

 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Zdjęcia

428029