Przejdź do stopki

Urząd Gminy Ciężkowice coraz bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy Ciężkowice coraz bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Treść

Gmina Ciężkowice od dwóch lat prowadzi intensywne działania na rzecz zapewnienia dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uwagę poświęcono głównie dostępności architektonicznej, gdyż fizyczne przeszkody ograniczające dostęp do urzędu stanowiły, do tej pory, największe utrudnienie.             

W roku 2021 zrealizowano projekt pn.  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III /obszar B/, którego celem była likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Ciężkowice, poprzez budowę dojścia dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, znajdującego się na parterze budynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 106 226,16 zł, w tym kwota dofinasowania to 29 937,05 zł.

Dzięki dofinasowaniu, pozyskanemu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w roku 2022, kontynuowano prace modernizacyjne, które obejmowały udrożnienie i dostosowanie istniejących ciągów komunikacyjnych na parterze budynku oraz otworów drzwiowych do niemal wszystkich pomieszczeń urzędu (wymiana istniejących drzwi o szerokości 90 cm na nowe, o szerokości 100 cm). Ponadto przebudowie poddano pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Kluczowe elementy projektu dotyczyły usunięcia barier architektonicznych, ale nie tylko. Dodatkowo wyposażono salę ślubów w pętlę indukcyjną, która jest jednym ze środków wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu. Całkowity koszt zadania - 349 228,30 zł, kwota dofinasowania – 205 292,25 zł.

Ponadto osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się językiem migowym, mają możliwość uzyskania informacji i załatwienia spraw urzędowych dzięki wsparciu pani Agaty Salamon – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która jest wpisana do rejestru tłumaczy języka migowego, jako tłumacz polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM). 

W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa, obejmująca wyposażenie urzędu w windę osobową, która umożliwi swobodne, samodzielne przemieszczenie się osób ze szczególnymi potrzebami, na wyższą kondygnację.

Wszelkie podejmowane działania mają na celu poprawę jakości realizowanych usług,  poprzez zapewnienie ich dostępności dla wszystkich interesantów Urzędu Gminy Ciężkowice.

fot. Renata Miłkowska
395169