Przejdź do stopki

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Treść

Gmina Ciężkowice zamierza wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uzyskanie dofinansowania na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach projektu rolnicy będą mogli nieodpłatnie przekazać: folię rolniczą, siatkę i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

W związku z powyższym zainteresowanych rolników prosi się o złożenie w Urzędzie Gminy Ciężkowice (dziennik podawczy na parterze budynku lub  w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 30),  informacji o szacowanej ilości posiadanych tego typu odpadów na terenie swojego gospodarstwa przy uwzględnieniu, że zbiórka odbędzie się w drugiej połowie roku 2023.

Formularz zgłoszeniowy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów   w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej i  w Urzędzie Gminy Ciężkowice (dziennik podawczy na parterze budynku lub  pokój nr 30). [pobierz]

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE GMINY CIĘŻKOWICE, POKÓJ NR 30 W GODZINACH PRACY URZĘDU ORAZ POD NUMEREM TEL. 14 62 85 830.

 

367675