Przejdź do stopki

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Treść

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na operacje w zakresie:

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

- wydanie publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze,

- zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,

- rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2023 r. od 10:00  do 12:00 w Pogórzańskim Biurze Festiwalowym w Zakliczynie (ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn). Podczas  spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania wraz z omówieniem dokumentacji konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności: telefonicznie (14 665 37 37), bądź mailowo (biuro@dunajecbiala.pl). 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

428023