Przejdź do stopki

Budowa stacji Paliw w Zborowicach

Budowa stacji Paliw w Zborowicach

Treść

W lipcu 2022 roku Gmina Ciężkowice podpisała umowę z dzierżawcą działki nr 261/2 w m. Zborowice, na której ma powstać Stacja Paliw. Dzierżawca po podpisaniu umowy niezwłocznie  przystąpił do prac związanych z opracowaniem  koncepcji zagospodarowania w/w działki oraz uzyskania stosowanych decyzji i pozwoleń umożliwiających fizyczną budowę obiektu . Na chwilę obecna trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, która w przypadku budowy stacji paliw jest koniecznym elementem do rozpoczęcia kolejnego postępowania, jakim będzie wydanie warunków zabudowy. Dopiero kolejnym krokiem będzie pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Proces przygotowania dokumentacji projektowej jest czasochłonny i wymaga wiele zaangażowania ze strony inwestora, aby móc jak najszybciej przystąpić do budowy obiektu. Szacowany termin budowy stacji paliw po uzyskaniu pozwolenia na budowę to 4. kwartał 2023 roku. 

Wszelkie informacje o toczących się postępowaniach są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Ze względu na liczbę stron biorących udział w toczących się postępowaniach przyjętym sposobem informowania stron są obwieszczenia publikowane na stronie Urzędu Gminy.

 

229784