Przejdź do stopki

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie przewozu osób taksówką

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie przewozu osób  taksówką

Treść

Informujemy przedsiębiorców, że  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  przewozu osób  taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.  podlegają obowiązkowej wymianie.

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do dnia 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r., w przypadku nie złożenia wniosku o dostosowanie, stracą swoją ważność, jest to obowiązek przedsiębiorcy.

Poniżej znajduje się  wzór wniosku o dostosowanie licencji do nowych wzorów w którym zawarte są wymagane dokumenty do zmiany licencji. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Ciężkowice.

Wniosek [pobierz]

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 34 siedziby Urzędu.

Czas realizacji - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

336216