Przejdź do stopki

Kolejne 1,5 mln zł dla Ciężkowic

Kolejne 1,5 mln zł dla Ciężkowic

Treść

W poniedziałek, 5 grudnia odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gmina Ciężkowice na dofinansowanie  kwotą 1,5 mln zł przedsięwzięcia pn. „Budowa Przyrodniczo-Edukacyjnej Ścieżki w Koronach Drzew wraz z Edukacyjnym Szlakiem Nietoperzowym”

Ścieżka powstaje w ramach projektu pn. „ZIEMIA-WODA–POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach” który z pewnością przyczyni się do rozwoju potencjału tej części Małopolski zwłaszcza pod względem turystycznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologiczne.

W trakcie podpisywania dokumentu wicemarszałek Małopolski Józef Gawron podkreślił, że tak duże wsparcie finansowe projektu jest potwierdzeniem znaczenia inwestycji dla potencjału turystycznego regionu. W imieniu Gminy Ciężkowice umowę podpisali burmistrz Stanisław Kuropatwa oraz skarbnik Dorota Popiela.

Województwo Małopolskie wspiera finansowanie budowy ścieżki w koronach drzew w postaci uzupełnienia wkładu własnego Gminy. Całkowity koszt zadania to 21 711 575,32 zł,  z czego 5 028 047,54 zł to wkład Województwa Małopolskiego, a 7 521 312,92 zł dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Ścieżka będzie mierzyć ponad kilometr długości i pobiegnie koronami drzew, miejscami na wysokości nawet 22 m nad ziemią. Atrakcja będzie dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej trasie znajdować się mają tarasy i punkty widokowe oraz miejsca do edukacji ekologicznej.

Termin zakończenia realizacji całego  projektu zaplanowany jest na 30 kwietnia 2023 r.

Zdjęcia

395169