Przejdź do stopki

Remont kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Bogoniowicach

Remont kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Bogoniowicach

Treść

Gmina Ciężkowice realizuje zadanie pn. Remont kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która zlokalizowana jest na dz. nr 207/2 w m. Bogoniowice, gm. Ciężkowice. Zadanie jest współfinansowane z programu „Kapliczki Małpolski_2022”. Kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.

W ramach prac konserwatorskich planuje się powstrzymanie postępującej degradacji obiektu oraz przywrócenie zatraconych, pierwotnych walorów kapliczki. Prace przewidują oczyszczenie kapliczki, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń kamienia, impregnację oczyszczonych elementów kamiennych, oczyszczenie blachy ocynkowanej.

214015