Przejdź do stopki

Wręczenie nagród w konkursie Eko Ciężkowice

Wręczenie nagród w konkursie Eko Ciężkowice

Treść

Dnia 2 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Ciężkowice odbyło się oficjalne wręczenie nagród przyznanych w konkursie plastycznym pn. „Eko Ciężkowice” organizowanym przez Gminę.

Konkurs dotyczył segregacji śmieci znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, możliwości ich ponownego przetwarzania oraz wpływu odpadów na otaczające nas środowisko.

Do konkursu plastycznego swoje prace licznie zgłosiły dzieci publicznych szkół. Decyzją Komisji wyróżniono 14 prac, które zostaną umieszczone w specjalnym kalendarzu. Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa, w imieniu Komisji, wyróżnił autorów pamiątkowymi dyplomami, a także złożył na ich ręce oficjalne gratulacje oraz podziękowania za udział w konkursie.

Konkurs stanowi część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – RPMP.05.02.02-0168/18”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom otrzymanych wyróżnień.

 

fot. Renata Miłkowska
214021