Przejdź do stopki

Preferencyjny zakup paliwa stałego

Preferencyjny zakup paliwa stałego

Treść

INFORMACJA

W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje o możliwości zgłaszania przez mieszkańców zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ciężkowice lub drogą elektroniczną – wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Złożenie wniosku o zakup nie jest jednoznaczne z gwarancją zakupu preferencyjnego węgla kamiennego.

Wniosek o zakup węgla zawiera:

  • Imię, nazwisko oraz numer PESEL wnioskodawcy;
  • Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
  • Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
  • Określenie ilości paliwa stałego;
  • Informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Cieżkowice w punkcie informacyjnym lub w załączniku poniżej.

Wniosek o zapotrzebowanie na zakup preferencyjnego paliwa stałego (do pobrania)

Kontakt telefoniczny pod numerem: 14 62 858 30.

414413