Przejdź do stopki

Rusza budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jastrzębia!

Rusza budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jastrzębia!

Treść

W dniu 29 września 2022 roku symbolicznym „wbiciem łopaty” Prezes Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.  – Wojciech Skruch oraz Burmistrz Gminy Ciężkowice – Stanisław Kuropatwa rozpoczęli budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jastrzębia w gminie Ciężkowice.

W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca robót budowlanych – konsorcjum firm: MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. K. oraz JERZY SOCZEK – PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH “MULTIKOP”, ze Strzeszyna.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie:
• budowy sieci wodociągowej o długości ok. 1,9 km,
• budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,4 km,
• budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 0,6 km,
• dostawy, montażu i uruchomienia kompletnych pompowni ścieków w ilości 2 kpl.

Termin realizacji do 30.06.2023 r.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego został Marian Janusz z Gorlic.

428007