Przejdź do stopki

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Treść

Szanowni Państwo,

Powoli dobiegają końca prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030. Za nami etap diagnostyczny, a także formułowania wizji i celów Strategii. Finałem naszej pracy będzie wskazanie wiodących kierunków działań, które zdefiniujemy dla naszej Wspólnoty Samorządowej, tak aby móc skutecznie osiągać wskazane cele i przybliżać się do realizacji wyznaczonej wizji. 

Jak w całym procesie - zależy nam na Państwa obecności i Państwa wkładzie we wspólnie opracowywany plan strategiczny. 

W związku z tym zapraszam na ostatni z cyklu warsztatów strategicznych, który zaplanowaliśmy na piątek, 23 września 2022 roku na godzinę 09.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ciężkowice, przy ul. Tysiąclecia 19. 

Liczę na Pani/Pana obecność i aktywne włączenie się w rozmowę o przyszłości Gminy Ciężkowice. 

Jednocześnie informuję, iż w tej samej sali o godzinie 11.15 odbędzie się spotkanie związane z przygotowywaniem strategii dla Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Nie mam wątpliwości, iż część ważnych projektów dla naszej gminy będziemy mogli realizować i finansować ze środków LGD, a zatem oba spotkania mają absolutnie zbieżny charakter i dotykają kwestii rozwoju Gminy Cieżkowice. 

Zainteresowanych Państwa już dziś zapraszam do pozostania także na tym spotkaniu, które potrwa ok. półtorej godziny. 

Burmistrz Gminy Ciężkowice,

Stanisław Kuropatwa

Zaproszenie w wersji elektronicznej - pobierz

395171